CHEA International Quality Group meeting in Washington (29-30.01.2014 r.)

On 29 and 30 January 2014 Council for Higher Education Accreditation organizes a meeting of CHEA International Quality Group (CIQG) in Washington – a group which PKA is member of – dedicated to „Imperatives for Quality Assurance, International Standards and Innovation”. Conference agenda covers among others disucssions in following areas: „Do we want or need a single set of international quality … Czytaj dalej

Spotkanie CHEA International Quality Group w Waszyngtonie (29-30.01.2014 r.)

W dniach 29 – 30 stycznia 2014 r. w Waszyngtonie odbędzie się spotkanie Council for Higher Education Accreditation International Quality Group (CIQG), której członkiem jest Polska Komisja Akredytacyjna poświęcone imperatywom zapewniania jakości, międzynarodowym standardom oraz innowacjom. Program konferencji obejmuje między innymi dyskusje w następujących obszarach: „Czy chcemy lub potrzebujemy zestawu wspólnych międzynarodowych standardów jakościowych?”; „Czy rankingi stają się częścią międzynarodowych standardów jakościowych?”; … Czytaj dalej

Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej poszukuje pracownika.

BIURO POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ poszukuje pracownika praca w wymiarze pełnego etatu Wykształcenie: wyższe magisterskie– preferowane kierunki studiów: związane z obszarem nauk społecznych, dziedziną nauk prawnych lub obszarem nauk humanistycznych. Wymagania: biegła znajomość przepisów prawa dotyczących szkolnictwa wyższego, umiejętność poprawnego formułowania i redagowania tekstów oraz pism urzędowych, sporządzania protokołów, umiejętność sprawnej organizacji pracy, samodzielność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność … Czytaj dalej

Annual Council for Higher Education Accreditation Conference in Washington (27 – 29.01.2014)

Council for Higher Education Accreditation (CHEA) organises on 27 – 29 January 2014 in Washington annual conference entitled „Innovation, Disruption and the Status Quo: What Do We Want for Accreditation?” CHEA is the largest institutional higher education membership organization in the United States, with approximately 3,000 degree-granting colleges and universities. CHEA appointed The CHEA International Quality Group … Czytaj dalej

Coroczna konferencja Council for Higher Education Accreditation w Waszyngtonie (27 – 29.01.2014 r.)

W dniach 27 – 29 stycznia 2014 r. w Waszyngtonie odbędzie się coroczna konferencja Council for Higher Education Accreditation (CHEA) zatytułowana „Innowacja, dezorganizacja i status quo: jakiej chcemy akredytacji?”. CHEA jest największą w USA organizacją instytucji szkolnictwa wyższego (skupia ok. 3000 college'y i uniwersytetów). W jej ramach funkcjonuje The CHEA International Quality Group (CIQG) będąca forum wymiany doświadczeń i dyskusji pomiędzy przedstawicielami … Czytaj dalej

European Commission launched HEInnovate portal.

HEInnovate portal is a self-assessment tool developed by European Commission' Department for Education and Culture in cooperation with OECD Local Economic and Employment Development forum for Higher Education Institutions designed to help interested organisations assess themselves against statements which are organised under the following seven areas: 1) Leadership and Governance; 2) Organisational Capacity, People and Incentives; 3) Entrepreneurship … Czytaj dalej

Komisja Europejska uruchomiła portal HEInnovate.

Portal HEInnovate jest narzędziem samooceny dla uczelni wyższych zaprojektowanym przez Komisję Europejską (Dyrekcję ds. Edukacji i Kultury) oraz OECD Local Economic and Employment Development forum by wspierać zainteresowane instytucje w analizie siedmiu obszarów: 1) przywództwa i zarządzania; 2) możliwości organizacyjnych, zasobów ludzkich i systemu motywacyjnego; 3) rozwijania przedsiębiorczości poprzez kształcenie; 4) wspierania przedsiębiorczości; 5) współpracy z biznesem i innymi interesariuszami zewnętrznymi; 6) internacjonalizacji; 7) mierzenia … Czytaj dalej