Komisja Europejska uruchomiła portal HEInnovate.

Logo HEInnovate

Portal HEInnovate jest narzędziem samooceny dla uczelni wyższych zaprojektowanym przez Komisję Europejską (Dyrekcję ds. Edukacji i Kultury) oraz OECD Local Economic and Employment Development forum by wspierać zainteresowane instytucje w analizie siedmiu obszarów: 1) przywództwa i zarządzania; 2) możliwości organizacyjnych, zasobów ludzkich i systemu motywacyjnego; 3) rozwijania przedsiębiorczości poprzez kształcenie; 4) wspierania przedsiębiorczości; 5) współpracy z biznesem i innymi interesariuszami zewnętrznymi; 6) internacjonalizacji; 7) mierzenia wpływu podejmowanych w tych obszarach działań.

Portal jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych i umożliwia wypełnienie kwestionariusza anonimowo (niezbędna jest jednak wcześniejsza rejestracja).

HEInnovate, jak deklarują autorzy, nie jest narzędziem benchmarkingowym, pozwala natomiast skonfrontować opinie różnych interesariuszy zarówno w odniesieniu do obecnego stanu, jak i ocen archiwalnych (o ile poprzednie oceny były dokonywane za pośrednictwem portalu).