Coroczna konferencja Council for Higher Education Accreditation w Waszyngtonie (27 – 29.01.2014 r.)

Logo CHEAW dniach 27 – 29 stycznia 2014 r. w Waszyngtonie odbędzie się coroczna konferencja Council for Higher Education Accreditation (CHEA) zatytułowana „Innowacja, dezorganizacja i status quo: jakiej chcemy akredytacji?”.

CHEA jest największą w USA organizacją instytucji szkolnictwa wyższego (skupia ok. 3000 college'y i uniwersytetów). W jej ramach funkcjonuje The CHEA International Quality Group (CIQG) będąca forum wymiany doświadczeń i dyskusji pomiędzy przedstawicielami uczelni, organizacji akredytacyjnych i innymi interesariuszami na całym świecie na tematy związane z jakością i zapewnianiem jakości w wymiarze międzynarodowym. Polska Komisja Akredytacyjna jest członkiem CIQG.

Wstępny program konferencji w Waszyngtonie dostępny jest pod tym adresem.