Spotkanie CHEA International Quality Group w Waszyngtonie (29-30.01.2014 r.)

Logo CIQGW dniach 29 – 30 stycznia 2014 r. w Waszyngtonie odbędzie się spotkanie Council for Higher Education Accreditation International Quality Group (CIQG), której członkiem jest Polska Komisja Akredytacyjna poświęcone imperatywom zapewniania jakości, międzynarodowym standardom oraz innowacjom. Program konferencji obejmuje między innymi dyskusje w następujących obszarach:

  • „Czy chcemy lub potrzebujemy zestawu wspólnych międzynarodowych standardów jakościowych?”;
  • „Czy rankingi stają się częścią międzynarodowych standardów jakościowych?”;
  • „Ostatnie zmiany w regionalnych i narodowych standardach jakościowych.”;
  • „Nowocześni dostawcy usług edukacyjnych: skutki dla zapewniania jakości.”;
  • „W jaki sposób obszar zapewniania jakości powinien odpowiedzieć na zmiany w systemie edukacji?”.

Szczegółowy program dostępny jest pod tym adresem.