Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej poszukuje pracownika.

BIURO POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

poszukuje pracownika

praca w wymiarze pełnego etatu

Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie– preferowane kierunki studiów: związane z obszarem nauk społecznych, dziedziną nauk prawnych lub obszarem nauk humanistycznych.

Wymagania:

 • biegła znajomość przepisów prawa dotyczących szkolnictwa wyższego,
 • umiejętność poprawnego formułowania i redagowania tekstów oraz pism urzędowych, sporządzania protokołów,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy, samodzielność, kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Word, Excel),
 • znajomość języka obcego.

Doświadczenie:

doświadczenie zawodowe w instytucji działającej w obszarze szkolnictwa wyższego, preferowane doświadczenie w pracy eksperta instytucji akredytacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • poświadczona kopia dowodu osobistego,
 • poświadczone kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralnościza przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Życiorys i list motywacyjny należy przesłać do dnia 23 grudnia 2013 r. na adres e-mail: pka@pka.edu.pl lub nr faksu 22-621-15-84.