Wizytacje PKA: w ostatnich dniach 2017 r.

Następujące oceny programowe zostały zaplanowane przez zespoły obszarowe Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ostatnich dniach 2017 r.:

 • 11 – 12 grudnia:
  • na kierunku „transport” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej;
  • na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu;
 • 12 – 13 grudnia:
  • na kierunku „grafika” prowadzonym na Wydziale Informatyki Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach;
  • na kierunku „logistyka” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie;
  • na kierunku „obronność” prowadzonym na Wydziale Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • 14 – 15 grudnia:
  • na kierunku „filologia bałtycka” prowadzonym na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego;
  • na kierunku „kulturoznawstwo” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego;
 • 15 – 16 grudnia:
  • na kierunku „architektura” prowadzonym na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej;
  • na kierunku „bezpieczeństwo zdrowotne” prowadzonym w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu;
  • na kierunku „biotechnologia” prowadzonym na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
  • na kierunku lekarskim prowadzonym na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie;
 • 16 – 17 grudnia:
  • na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym w Warszawskiej Szkole Wyższej w Otwocku;
  • na kierunku „informatyka” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii Nauk w Łodzi;
 • 17 – 18 grudnia:
  • na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Administracji Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie;
 • 18 – 19 grudnia:
  • na kierunku „biotechnologia” prowadzonym na Wydziale Biochemii,. Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
 • 19 – 20 grudnia:
  • na kierunku „biotechnologia molekularna” prowadzonym na Wydziale Biochemii,. Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.