Wizytacje PKA w pierwszej połowie 2018 r.

Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące oceny programowe w pierwszej połowie 2018 r.:

 • 9 – 10.01:
  • na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej;
 • 11 – 12.01:
  • na kierunku „budownictwo” prowadzonym na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach;
  • na kierunku „filologia germańska” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego;
  • na kierunku „wzornictwo” prowadzonym w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej
 •  12-13.01:
  • na kierunku „gospodarka przestrzenna” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
  • na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
  • na kierunku „zdrowie publiczne” prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • 13 – 14.01:
  • na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w Gdyni Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku;
  • na kierunku „transport” prowadzonym na Wydziale Transportu Samochodowego Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie;
 •  14-15.01:
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.