Wizytacje w drugiej połowie listopada br.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w drugiej połowie listopada Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

16-17 listopada

na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Neofilologicznym Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku;

na kierunku lekarskim prowadzonym na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;

na kierunku „leśnictwo” prowadzonym na Wydziale Zamiejscowym w Hajnówce Politechniki Białostockiej;

na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego;

17-18 listopada

na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Ekonomii w Kaliszu Wyższej Szkole Finansów i Informatyki im. Prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi;

na kierunku „informatyka i ekonometria” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego;

na kierunku „pedagogika” prowadzonym w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie;

18-19 listopada

na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Informatyki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi;

na kierunku „kosmetologia” prowadzonym na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;

na kierunku „pielęgniarstwo” prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Medycznej  w Sosnowcu;

na kierunku „rolnictwo” prowadzonym na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;

na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego;

19-20 listopada

na kierunku „elektrotechnika” prowadzonym na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej;

Na kierunku „architektura krajobrazu” prowadzonym na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;

na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie;

20-21 listopada

na kierunku „elektronika i telekomunikacja” prowadzonym na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej;

na kierunku „architektura” prowadzonym na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego;

Na kierunku „gospodarka przestrzenna” prowadzonym na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;

21-22 listopada

na kierunku „budownictwo” prowadzonym na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego;

22-23 listopada

na kierunku „analityka medyczna”  prowadzonym na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;

23-24 listopada

na kierunku „farmacja”  prowadzonym na Wydziale Farmaceutycznym  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;

na kierunku lekarskim prowadzonym na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego w Warszawie;

na kierunku „praca socjalna” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych i Medycznych Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie;

24-25 listopada

 na kierunku „grafika” prowadzonym na Wydziale Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie;

na kierunku „architektura wnętrz” na Wydziale Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie;

na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie;

na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Zamiejscowym w Ostrowi Mazowieckiej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku;

na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu;

26-27 listopada

na kierunku „elektrotechnika” ” prowadzonym na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej;

27-28 listopada

na kierunku „energetyka” prowadzonym na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej;

28-29 listopada

na kierunku „elektrotechnika” prowadzonym na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach;

na kierunku „biotechnologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

na kierunku „intermedia” prowadzonym na Wydziale Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie;

 29-30 listopada

na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach;

na kierunku „fizyka” prowadzonym w Uniwersytecie Opolskim;

na kierunku „matematyka” prowadzonym w Uniwersytecie Opolskim;

30 listopada – 1 grudnia

na kierunku „informatyka” prowadzonym w Uniwersytecie Opolskim;

na kierunku „finanse i rachunkowość prowadzonym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.