Otwarte konsultacje projektu Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Polska Komisja Akredytacyjna przedstawia do otwartej konsultacji projekt Statutu wraz z załącznikami.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi do projektu. Prosimy, by kierować je elektronicznie na adres gkolodziej@pka.edu.pl do dnia 10 grudnia 2018 roku, podając „statut” jako temat korespondencji