Zespół MNiSW zajmie się analizą systemu finansowania szkolnictwa wyższego.

Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 kwietnia br. powołany został Zespół ds. analizy systemów finansowania szkolnictwa wyższego i nauki, na czele którego stanęła dr hab. Teresa Czerwińska – podsekretarz stanu w MNiSW.

Zadaniem zespołu będzie przygotowanie oceny obecnego systemu finansowania szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedstawienie rekomendowanych zmian mających przyczynić się do wzrostu umiędzynarodowienia uczelni, a także większej efektywności wydatkowania środków budżetowych.

[blockquote author=”Komunikat MNiSW” link=”http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/specjalisci-opracuja-nowy-system-finansowania.html” link_title=”” target=”_blank”]Pod uwagę będą brane m.in. liczba oraz zróżnicowanie ośrodków naukowych, warunki demograficzne oraz konieczność zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, badań oraz wdrożeń.[/blockquote]

Zespół będzie liczył 11 osób. W jego składzie, oprócz przewodniczącej, znaleźli się również: Marek Dietl, Stanisław Kistryn, Jerzy Wilkin, Grzegorz Wrochna, Mariola Zalewska, Krzysztof Zaremba oraz przedstawiciele Departamentu Budżetu i Finansów, Departamentu Szkolnictwa Wyższego, Departamentu Nauki oraz Biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.