Przewodniczący PKA weźmie udział w Zgromadzeniu Plenarnym KRZaSP.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Krzysztof Diks weźmie udział w obchodach X-lecia Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich oraz w obradach XX Zgromadzenia Plenarnego Konferencji w dniach 22 – 24 kwietnia br. w Wągrowcu.

Program wydarzenia przewiduje m. in. wystąpienia dotyczące rynku pracy, perspektyw funkcjonowania wyższego szkolnictwa zawodowego w Europie oraz debatę plenarną.

microphone-704257_640

Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich powstała na Zjeździe Założycielskim w Warszawie 15 grudnia 2005 r. na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365). Do jej zadań należy m.in. podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, troska o dostosowanie polskiego systemu edukacyjnego do standardów europejskich, koordynowanie współpracy między uczelniami, reprezentowanie szkolnictwa wyższego oraz przygotowywanie opinii dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.