Przewodniczący PKA weźmie udział w XXII Krajowej Konferencji PSRP.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Krzysztof Diks weźmie udział w obradach XXII Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej odbywającej się w dniach 8 – 10 kwietnia 2016 r. w Jastrzębiej Górze.

Uczestnicy spotkania dyskutować będą m. in. na tematy związane z działalnością samorządów studenckich, planowanymi zmianami w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz kulturą jakości kształcenia. Przedstawione zostaną również zadania ekspertów studenckich uczestniczących w ocenach programowych i instytucjonalnych prowadzonych przez PKA.

Szczegółowa informacja na temat XXII Konferencji PSRP dostępna jest na stronie internetowej https://konferencja-psrp.conrego.pl/

Parlament Studentów RP jest niezależną organizacją zrzeszającą samorządy wszystkich uczelni wyższych w Polsce i reprezentującą ogół studentów w kraju. Parlament ma prawo wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących społeczności studentów, w tym do opiniowania aktów prawnych dotyczących studentów. Najwyższym organem Parlamentu Studentów jest zjazd delegatów reprezentujących samorządy poszczególnych uczelni.