Udział środowiska akademickiego w rekrutacji ekspertów PKA.

Polska Komisja Akredytacyjna, zgodnie z przyjętą misją i polityką jakości, dąży do jak najlepszego i najbardziej skutecznego wykonywania powierzonych jej zadań. Ważnym aspektem kształtowania kultury jakości jest dobór ekspertów, z którymi Komisja współpracuje, zapewniających wykonywanie na najwyższym poziomie obowiązków wynikających zarówno z przepisów znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jak i dynamicznego rozwoju oferty dydaktycznej proponowanej przez uczelnie. Aktywny udział środowiska akademickiego w procesie tworzenia profesjonalnych … Czytaj dalej

Ruszyły konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

W pierwszym dniu kwietnia br. na stronie Biuletyniu Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (a także dokumenty towarzyszące: pismo przewodnie, ocena skutków regulacji i uzasadnienie). Projekt przewiduje m. in. zmianę regulacji dotyczących oceny instytucjonalnej. Ddotychczas wiązała się ona z ewaluacją działalności podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni z uwzględnieniem funkcjonowania i doskonalenia systemów … Czytaj dalej

Wizytacje PKA: 10 – 17 kwietnia 2016 r.

Pomiędzy 10 a 17 kwietnia br. zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą oceny jakości kształcenia na następujących kierunkach studiów: 10 – 11 kwietnia: na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie; 11 – 12 kwietnia: na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu; 11 – 13 kwietnia: na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu … Czytaj dalej