Wizytacje PKA: 10 – 17 kwietnia 2016 r.

Pomiędzy 10 a 17 kwietnia br. zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą oceny jakości kształcenia na następujących kierunkach studiów:

 • 10 – 11 kwietnia:
  • na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie;
 • 11 – 12 kwietnia:
  • na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu;
 • 11 – 13 kwietnia:
  • na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ocena instytuicjonalna);
 • 12 – 13 kwietnia:
  • na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie;
 • 14 – 15 kwietnia:
  • na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim;
  • na kierunku „historia” prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
  • na kierunku „informatyka stosowana” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie;
 • 15 – 16 kwietnia:
  • na kierunku „filologia polska” prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim;
  • na kierunku lekarsko-dentystycznym prowadzonym na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu;
  • na kierunku „psychologia” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie;
  • na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” prowadzonym na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
 • 16 – 17 kwietnia:
  • na kierunku „ogrodnictwo” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych i Przyrodniczych Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach;
  • na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Turystyki Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie;
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Londynie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.