Przedstawiciele PKA wezmą udział w czerwcowym ECA Workshop.

Spotkanie organizowane przy współudziale ZEvA ( Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur) odbędzie się w dniach 24 – 25 czerwca br. w Hanoverze. W tym roku kwestią najobszerniej dyskutowaną będzie z pewnością komunikat erywański oraz zrewidowane Europejskie Standardy i Wskazówki dotyczące zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym (ich anglojęzyczna wersja jest dostępna na stronie internetowej ENQA, pozostałe wersje językowe nie są przez ENQA weryfikowane i uaktualniane).

Program konferencji przewiduje ponadto spotkanie członków Zarządu European Consortium for Accreditation oraz poszczególnych grup roboczych. Przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej wezmą udział w dwóch spośród nich (WG2 zajmującej się zagadnieniami związanymi z internacjonalizacją oraz WG4 koncentrującej się na dobrych praktykach i wzajemnym uczeniu się).