„Czy magisterka ma sens?” – audycja radiowa z udziałem prof. Marka Rockiego.

Prof. Marek Rocki wziął udział w audycji Tok FM
Prof. Marek Rocki

W dniu 29 czerwca 2015 r. w audycji „OFF Czarek” Radia TOK FM poświęconej pisaniu prac dyplomowych wystąpił Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dr hab. Marek Rocki oraz prof. Krzysztof Dołowy.

Uczestnicy dyskusji wymieniali poglądy m. in. na temat zasadności wymogu pisania prac dyplomowych, jako elementu wieńczącego tok studiów czy potencjalnych możliwości ich zastąpienia innymi,  komplementarnymi bądź substytucyjnymi, metodami weryfikacji efektów kształcenia. Poruszono także wątek samodzielności pisania prac dyplomowych oraz narzędzi, jakie wykorzystują uczelnie do niwelowania ryzyka plagiatu, a także wykorzystywanych w toku ocen programowych realizowanych przez zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej metod analizy i oceny prac dyplomowych oraz najczęściej formułowanych zastrzeżeń do procesu dyplomowania realizowanego w polskich szkołach wyższych.

Dyskutanci omówili ponadto wpływ malejącej liczby studentów na jakość realizowanego kształcenia oraz perspektywy uczelni i sektora szkolnictwa wyższego wobec niżu demograficznego. W tym kontekście istotne znaczenie ma m. in. bardzo wspierana przez PKA internacjonalizacja kształcenia:

[blockquote author=”Prof. Marek Rocki” link=”” link_title=”” target=””]Dzięki działaniom Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która przeszła przez akredytację odpowiedniej instytucji USA (…) obywatele amerykańscy mogą korzystać z pieniędzy Funduszu Forda na studiowanie w Polsce.[/blockquote]

Zapraszamy do wysłuchania audycji:

Bezpośrednim powodem  udziału Przewodniczącego PKA w audycji TOK FM była błędna interpretacja przez uczestników jednej z poprzednich audycji „OFF Czarek” artykułu „Trudniej o magistra” opublikowanego w Rzeczpospolitej z 08.06.2015 r. i przypisanie prof. Markowi Rockiemu nieprawdziwych poglądów na temat zasadności pisania prac dyplomowych.