Wizytacje w Kwietniu 2020 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny programowej w kwietniu Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

1–2 kwietnia 

na kierunku lotnictwo i kosmonautyka prowadzonym w Politechnice Warszawskiej; 

na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo prowadzonych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach;  [AKTUALIZACJA]

na kierunku kosmetologia prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach  [AKTUALIZACJA]

3–4 kwietnia 

na kierunku transport prowadzonym w Politechnice Śląskiej w Gliwicach; 

na kierunku wzornictwo prowadzonym w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu; 

3–6 kwietnia 

na kierunkach zarządzanie i coaching, ekonomia prowadzonych w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego; 

6–7 kwietnia 

na kierunku psychologia prowadzonym w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; 

na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu; 

7–8 kwietnia 

na kierunku dyrygentura prowadzonym w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie; 

na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk prowadzonym w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; 

15–16 kwietnia 

na kierunku administracja prowadzonym na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; 

16–17 kwietnia 

na kierunku archeologia prowadzonym w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 

na kierunku budownictwo prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu; 

na kierunku elektrotechnika prowadzonym w Politechnice Lubelskiej; 

17–18 kwietnia 

na kierunku praca socjalna prowadzonym w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu; 

na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy; 

18– 19 kwietnia 

na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; 

20–21 kwietnia 

na kierunku zarządzanie prowadzonym w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej; 

na kierunku architektura wnętrz prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu; 

na kierunku geologia prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim; 

21–22 kwietnia 

na kierunku kosmetologia prowadzonym w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; 

na kierunku filologia prowadzonym w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu; 

na kierunku filozofia prowadzonym w Uniwersytecie Warszawskim; 

na kierunku biologia prowadzonym w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; 

na kierunku zootechnika prowadzonym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; 

na kierunku pedagogika prowadzonym na Uniwersytecie Wrocławskim; 

22–23 kwietnia 

na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzonym w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina;

na kierunku oceanografia prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;  [AKTUALIZACJA]

na kierunku geografia prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim;  [AKTUALIZACJA]

na kierunku edukacja techniczno-informatyczna prowadzonym w Politechnice Lubelskiej; 

23–24 kwietnia  

na kierunku historia prowadzonym w Akademii Pomorskiej w Słupsku; 

na kierunku politologia prowadzonym w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora; 

na kierunku informatyka prowadzonym w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni; 

24–25 kwietnia 

na kierunku fizjoterapia prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach; 

na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzonym w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 

25–26 kwietnia 

na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze prowadzonym w Uniwersytecie Gdańskim; 

27–28 kwietnia 

na kierunku aktorstwo prowadzonym w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiarskiego, Fili we Wrocławiu; 

na kierunku gastronomia – sztuka kulinarna prowadzonym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie; 

28–29 kwietnia 

na kierunku zdrowie publiczne prowadzonym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach; 

29–30 kwietnia 

na kierunku towaroznawstwo prowadzonym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.