System ankietyzacji PKA ponownie działa.

Uprzejmie informujemy, że przywróciliśmy działanie systemu ankietyzacji po awarii, która miała miejsce w ostatnich dniach.

Mamy nadzieję, że wszyscy z Państwa, którzy chcieli wyrazić opinię na temat prac zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a nie udało im się tego uczynić z powodu awarii systemu zechcą ponowić próbę. Wszystkie przekazywane do Komisji informacje są starannie analizowane i stanowią jedną z podstawowych form zbierania informacji na temat tego, jak nasze procedury, kryteria i organizacja działań odbierana jest przez interesariuszy zewnętrznych, zgodnie z deklaracją otwierającą kwestionariusz:

Polska Komisja Akredytacyjna, jako instytucja, której przedmiotem zainteresowania i nadrzędną wartością jest dbałość o wysoką jakość kształcenia prowadzonego w szkołach wyższych i stałe jego doskonalenie, stara się stosować najwyższe standardy jakości również w podejmowanych przez siebie działaniach. Pragniemy, aby nasza praca stawała się coraz lepsza i wypełniała wszystkie cele i wartości, które określone zostały jako Misja Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Integralną część polityki jakości PKA stanowi proces ewaluacji zespołów oceniających Komisji. Pragniemy Państwa zapewnić, iż uwagi, którymi mamy nadzieję zechcecie się Państwo z nami podzielić, będą analizowane przez Zespół niezależnie od prac merytorycznych prowadzonych przez poszczególne Zespoły kierunkowe oraz Prezydium PKA. Ankieta, którą do Państwa kierujemy, ma za zadanie wspomóc nas w ciągłym procesie doskonalenia jakości pracy PKA. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie oceny pracy zespołu wizytującego Państwa Uczelnię, według załączonego kwestionariusza ankietowego. Wyniki ankiet podsumowujących prace zespołów oceniających PKA będą corocznie analizowane na posiedzeniach plenarnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a wnioski z nich wypływające będą wykorzystywane w procesie doskonalenia jakości prac Komisji.

Przypominamy ponadto, że zarówno adres strony internetowej zawierającej kwestionariusz, jak i indywidualny kod dostępu przesyłany jest do władz ocenionych jednostek organizacyjnych równolegle z raportem z wizytacji. Czas odesłania wypełnionej ankiety nie jest w żaden sposób ograniczony.