Konferencja „Staże i praktyki…” w Gdyni.

W dniu 27 listopada br. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbędzie się konferencja zatytułowana „Staże i praktyki jako czynnik zwiększający zatrudnialność absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych”. Organizatorem konferencji jest Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych – Pomeranian Students’ Coalition oraz Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte przy współpracy z Polską Komisją Akredytacyjną.

Celem spotkania jest prezentacja problematyki praktyk na studiach humanistycznych i społecznych z perspektywy pracodawców, absolwentów oraz studentów ze szczególnym uwzględnieniem wartości i czynników, jakie należy brać pod uwagę projektując programy takich praktyk.

sip_nowe_png

W celu osiągnięcia zakładanych rezultatów konferencji jej program przewiduje prezentację wniosków i doświadczeń wynikających z wizytacji prowadzonych przez zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyniki analiz prowadzonych przez pracodawców (…). Ponadto dodatkową wartością konferencji będzie prezentacja wybranych, interesujących aktywności uczelni w zakresie organizacji praktyk oraz określania i weryfikacji efektów kształcenia osiąganych w ich ramach – deklarują organizatorzy.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą strony internetowej konferencji: www.konferencja.fundacjapsc.pl do dnia 21 listopada. Na wskazanej stronie internetowej znajdziecie Państwo również informacje o programie oraz zagadnieniach organizacyjnych. Liczba miejsc jest ograniczona.

Oficjalne zaproszenie przygotowane przez organizatorów.