Wizytacje PKA w dniach 17 – 23 listopada 2014 r.

W dniach 17 – 23 listopada 2014 r. planowane są następujące wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

 • 17 – 18 listopada:
  • na kierunku „filozofia” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,
 • 18 – 19 listopada:
  • na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym przez Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • 19 – 20 listopada:
  • na kierunku „administracja” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu,
 • 20 –  21 listopada:
  • na kierunku „elektronika i telekomunikacja” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie,
  • na kierunku lekarskim prowadzonym na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • 21 – 22 listopada:
  • na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Społecznych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
  • na kierunku „inżynieria środowiska” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu,
  • na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu,
  • na kierunku „pielęgniarstwo” prowadzonym na Wydziale Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie,
 • 22 – 23 listopada:
  • na kierunku „politologia” prowadzonym w Instytucie Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu,
 • 23 – 24 listopada:
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Informatyki Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.