Wizytacje PKA w dniach 8 -14 grudnia (aktualizacja).

W dniach 8 – 14 grudnia 2014 r. zaplanowane zostały następujące wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

 • 8 – 9 grudnia:
  • na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” prowadzonym na Wydziale Bezpieczeństwa Społecznego Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu,
  • na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Filologii i Pedagogiki Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie,
  • na kierunku „filozofia” prowadzonym na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  • na kierunku „politologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,
  • na kierunku „prawo” prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • 11 – 12 grudnia:
  • na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji”  prowadzonym na Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
 • 12 – 13 grudnia:
  • na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” prowadzonym na Wydziale Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu,
  • na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
  • na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym na Wydziale Ekologii Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie,
 • 13 – 14 grudnia:
  • na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Nauk Humanistycznych i Technicznych Wyższej Szkoły Pedagogiczno – Technicznej w Koninie.