Wizytacje PKA w dniach 24 – 30 listopada 2014 r. (aktualizacja).

W dniach 24 – 30 listopada 2014 r. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi następujące wizytacje:

 • 24 – 25 listopada:
  • na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • 25 – 26 listopada:
  • na kierunku „grafika” prowadzonym na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie,
 • 27 – 28 listopada:
  • na kierunku „grafika” prowadzonym na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie,
  • na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
 • 28 – 29 listopada:
  • na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu,
  • na kierunku „organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej” prowadzonym na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi,
  • na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie,
  • na kierunku „wychowanie fizyczne” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.
 • 29 – 30 listopada:
  • na kierunku „nauki o rodzinie” prowadzonym na Wydziale Studiów Edukacyjnych w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku,
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania  Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.