Spotkanie władz PKA i CK ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

W dniu 5 listopada w siedzibie Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy ul. Żurawiej 32 / 34 w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa Polskiej Komisji Akredytacyjnej z Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, podczas którego uczestnicy dyskutowali na temat dotychczasowej współpracy obu instytucji, zidentyfikowanych problemów, a także aktualnych regulacji prawnych w obszarze szkolnictwa wyższego i potencjalnych kierunków zmian.