PKA podpisała porozumienie o współpracy z NEAA.

W dniu 12 września 2014 r. przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym w Sofii, w siedzibie National Evaluation and Accreditation Agency of Republic of Bulgaria (NEAA), którego rezultatem stało się podpisanie porozumienia o obustronnej współpracy obu agencji.

Porozumienie przewiduje współdziałanie w obszarze zapewniania jakości, w tym przede wszystkim wymianę ekspertów biorących udział w procedurach oceny jakości kształcenia, uczestnictwo we wspólnie realizowanych projektach, wymianę informacji na temat szkolnictwa wyższego w obu krajach, procedur oraz systemów zapewniania jakości, a także promowanie publikacji, spotkań i konferencji organizowanych przez strony umowy.

Porozumienie podpisane przez Sekretarza Polskiej Komisji Akredytacyjnej dr. hab. Józefa Rogowskiego oraz Przewodniczącego National Evaluation and Accreditation Agency of Republic of Bulgaria prof. dr. Boyana Biolcheva zostało zawarte na okres pięciu lat.