Forum „Universities, Businesses and Co: Together We Can – Strategic Inter-sectorial Partnerships for Economic & Social Change & Growth” w Rzymie.

W dniach 2 – 3 października 2014 r. w Rzymie pod auspicjami Komisji Europejskiej oraz włoskiej konferencji rektorów zorganizowana zostanie konferencja dotycząca współpracy pomiędzy biznesem a uczelniami wyższymi zatytułowana „Universities, Businesses and Co: Together We Can – Strategic Inter-sectorial Partnerships for Economic & Social Change & Growth”.

Dyskusje w trakcie konferencji zogniskowane będą przede wszystkim wokół:

  • – innowacyjności w procesie kształcenia,
  • – kształtowania postaw przedsiębiorczości i kreatywności,
  • – modeli współpracy pomiędzy sektorem publicznym, biznesem oraz uczelniami wyższymi.

W programie przewidziano również panel dyskusyjny dotyczący zasobu umiejętności niezbędnych, aby móc konkurować na globalnym rynku pracy oraz sposobów, w jakie uczelnie wyższe mogą umiejętności i wiedzę rozwijać, a także panel na temat kultury korporacyjnej w uczelniach wyższych i modeli rozwoju współpracy z interesariuszami.

W konferencji weźmie udział przedstawiciel Polskiej Komisji Akredytacyjnej.