Akredytacja NCFMEA dla procedur stosowanych przez PKA potwierdzona!

W dniu 4 września 2014 r. w Waszyngtonie odbyło się spotkanie członków polskiej delegacji z przedstawicielami National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA). Stronę polską reprezentowali dr hab. Jacek Guliński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek – Przewodnicząca zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz prof. dr hab. Leszek Pączek – Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych oraz ekspert PKA.

Spotkanie zostało zorganizowane w rezultacie decyzji podjętej przez NCFMEA w 2012 r., w myśl której standardy i procedury stosowane przez Polską Komisję Akredytacyjną w procesie akredytacji uczelni medycznych zostały uznane przez stronę amerykańską za porównywalne z ich odpowiednikami obowiązującymi w USA. Decyzja ta pozwoliła amerykańskim studentom ubiegać się o dofinansowanie studiów odbywających się w polskich uczelniach medycznych. Ustalono wówczas również, że strona polska wiosną 2014 r. dostarczy dodatkowe informacje dotyczące wchłonięcia przez PKA Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych.

Przedstawione w trakcie wrześniowego spotkania informacje na temat działań podjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną reprezentanci NCFMEA uznali za wysoce satysfakcjonujące, a decyzja z 2012 r. o przyznaniu obowiązującej przez pięć lat (tj. do roku 2017) akredytacji została podtrzymana.

Dodaj komentarz