Zgomadzenie Ogólne ENQA w Zagrzebiu.

Piąte posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) odbędzie się w dniach 16 – 17 października 2014 r. w Zagrzebiu.

Tym razem tematem przewodnim spotkania będzie strategia ENQA na lata 2016 – 2020, zmiana regulacji dotyczących przeglądów zewnętrznych prowadzonych przez tą organizację, jak również prezentacja wyników realizacji projektu SEQUENT (Supporting Quality in e-learning European Networks) dotyczącego zapewniania jakości w procesie kształcenia na odległość.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie internetowej ENQA.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej.