Konferencja podsumowująca wyniki projektu RIQAA.

Konferencja podsumowująca rezultaty projektu Recognising Quality Assurance Activity in European Higher Education Area (RIQAA) odbędzie się w dniach 21 – 22 października 2014 r. w Palermo.

Projekt realizował dwa główne cele: promocję międzynarodowej współpracy w zakresie procedur oceny jakości kształcenia oraz identyfikację kluczowych korzyści wynikających z poddania się ocenie realizowanej przy udziale przedstawicieli zagranicznych agencji akredytacyjnych w ramach określonych przez European Standards and Guidelines (Europejskie Standardy i Wskazówki – ESG).

W programie konferencji przewidziano dyskusję, a jej rezultaty – sugestie bądź rekomendacje – będą wykorzystane w trakcie przygotowań do organizacji konferencji w Erewaniu, w trakcie której zaprezentowane zostaną znowelizowane Europejskie Standardy i Wskazówki.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie internetowej EQAR.