Wizytacje PKA w dniach 15 – 21 września oraz aktualizacja listy jednostek i kierunków wyznaczonych do oceny.

W dniach 15 – 21 września 2014 r., podobnie jak w tygodniu poprzedzającym, zaplanowana została tylko jedna wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej: w terminie 20 – 21 września na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Ponadto w dniu 4 września 2014 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyjęło uchwałę zmieniającą listę kierunków, jednostek i uczelni wyznaczonych do oceny w roku akademickim 2014 / 2015, zgodnie z którą lista została rozszerzona o ocenę programową na kierunku „wzornictwo” prowadzonym w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

Zmiana została już odzwierciedlona w odpowiedniej tabeli.