Pełne członkostwo PKA w ENQA odnowione na kolejne 5 lat!

Z przyjemnością informujemy, że ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) doceniła działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co znalazło swoje odzwierciedlenie w decyzji Zarządu ENQA (zachęcamy do zapoznania się z treścią listu – poniżej).

W wyniku ostatniego zewnętrznego przeglądu Polska Komisja Akredytacyjna odnowiła status pełnego członka ENQA na kolejne 5 lat tj. do 3 czerwca 2029 r. 

Zgodnie z § 1 ust. 4 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej nie rzadziej niż co 5 lat działalność Komisji podlega zewnętrznemu przeglądowi, zgodnie z zasadami funkcjonowania agencji zapewniania jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. PKA po raz kolejny  została poddana ocenie, którą przeprowadził międzynarodowy zespół ekspertów. Raport przygotowany przez ekspertów ENQA potwierdził, że aktywność PKA pozostaje w ścisłej relacji do Europejskich Standardów i Wskazówek (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – tzw. ESG)