Wręczenie Certyfikatów Doskonałości Kształcenia

13 czerwca br. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się uroczystość wręczenia CERTYFIKATÓW DOSKONAŁOŚCI KSZTAŁCENIA PKA. 

Decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 lutego 2024 r. Certyfikatami Doskonałości Kształcenia zostało wyróżnionych 26 kierunków studiów, które spełniły kryteria wynikające z procedury przyznawania Certyfikatów. Przedstawiciele wyróżnionych kierunków odebrali Certyfikaty z rąk Przewodniczącego Komisji – dra hab. inż. Janusza Uriasza i Sekretarza PKA – dra hab. Jakuba Brdulaka. 

W uroczystości wziął udział Minister Nauki i Szkolnictwa wyższego – Dariusz Wieczorek. Szef resortu nauki złożył życzenia oraz gratulacje przedstawicielom wyróżnionych uczelni, doceniając ich dotychczasowe osiągnięcia. Minister podkreślił także,  że resort nauki zwraca szczególną uwagę na wzrost jakości kształcenia, traktując to zagadnienie jako kluczowy element rozwoju systemu szkolnictwa w Polsce. 

Przewodniczący Komisji wygłosił wystąpienie na temat Dobre praktyki jako fundament budowania przyszłości edukacji, a następnie zaprosił wszystkich uczestników spotkania do dyskusji pod hasłem: Dobre praktyki i Certyfikaty Doskonałości Kształcenia: droga do sukcesu oraz wzmocnienia pozycji polskich uczelni w kraju i Europie.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości wręczania Certyfikatów Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej: