Odnowiona akredytacja NCFMEA

Przesłuchanie przedstawicieli PKA oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez komisję w ramach procedury amerykańskiej akredytacji kierunków medycznych prowadzonej przez The National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA) zakończyło się sukcesem.

W dniu 5 czerwca br. National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (tj. komisja wyodrębniona w Departamencie Edukacji USA zajmująca się kształceniem na kierunku lekarskim) po lekturze raportu samooceny przygotowanego przez Polską Komisję Akredytacyjną we współpracy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i publicznym wysłuchaniu wystąpień członków polskiej delegacji zadecydowała o przedłużeniu pozytywnej oceny systemu oceny i akredytacji polskich uczelni medycznych. 

Decyzja ta oznacza, że polskie uczelnie medyczne mogą ubiegać się o uczestnictwo w programie William D. Ford Federal Direct Loan pozwalającym amerykańskim studentom ubiegać się o dofinansowanie studiów odbywających się w polskich uczelniach medycznych.

Więcej informacji na temat udziału szkół zagranicznych w programie można znaleźć na stronie internetowej: https://fsapartners.ed.gov/knowledge-center/topics/foreign-school-information.