Otwarte konsultacje projektu wzorów dokumentacji wykorzystywanej przez PKA

Polska Komisja Akredytacyjna przedstawia do otwartej konsultacji projekty wzorów:

–        raportu samooceny (profil ogólnoakademicki / profil praktyczny)

–        raportu zespołu oceniającego (profil ogólnoakademicki / profil praktyczny)

–        recenzji wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów (profil ogólnoakademicki / profil praktyczny).

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi do projektów. Prosimy, by kierować je elektronicznie na adres gkolodziej@pka.edu.pl do dnia 5 lutego 2019 roku, podając „wzory” jako temat korespondencji.