Wizytacje w drugiej połowie stycznia 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w drugiej połowie stycznia Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

16-17 stycznia

na kierunku „filologia” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie;

17-18 stycznia

na kierunku „filozofia” prowadzonym na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego;

na kierunku „historia sztuki” prowadzonym na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego;

na kierunku „religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata” prowadzonym na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;

na kierunku „kulturoznawstwo” prowadzonym na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;

17-19 stycznia

na kierunkach  „analityka medyczna” i „farmacja” na Wydziale Farmaceutycznym  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

18-19 stycznia

na kierunku „elektrotechnika” prowadzonym na Wydziale Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu;

na kierunku „inżynieria bezpieczeństwa” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie;

na kierunku „zootechnika” prowadzonym na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

19-20 stycznia

na kierunku „towaroznawstwo” prowadzonym na na Wydziale Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

20-21 stycznia

na kierunku „inżynieria bezpieczeństwa” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie;

na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

22-23 stycznia

na kierunku „architektura wnętrz” na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie;

na kierunku „nawigacja” prowadzonym na Wydziale Lotnictwa  Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie;

25-26 stycznia

na kierunku lekarskim na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu;

26-27 stycznia

na kierunku „budownictwo” prowadzonym na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach;

na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

na kierunku „pedagogika” prowadzonym na na Wydziale Nauk Humanistycznych i Administracji Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej ,,Pomerania” w Chojnicach;

27-28 stycznia

na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Nauk Prawnych i Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu;

28 stycznia

powtórna ocena na kierunku „filologia” prowadzonym w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie;

28-29 stycznia

na kierunku „media interaktywne i widowiska” prowadzonym na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

29-30 stycznia

na kierunku „wiedza o teatrze” na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.