Przewodniczący PKA weźmie udział w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Krzysztof Diks, w dniu 22 lutego br. weźmie udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, do zakresu działania której należą sprawy związane z kształceniem od poziomu przedszkolnego po poziom studiów, a także sprawy nauki, badań, rozwoju, wynalazczości i wdrożeń.

W programie posiedzenia przewidziano m. in. rozpatrzenie informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o stanie przygotowań prac nad reformą szkolnictwa wyższego.