Wizytacje PKA: 6 – 12 marca 2017 r. (aktualizacja).

Pomiędzy 6 a 12 marca 2017 r. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała wizytacje w następujących szkołach wyższych:

 • 6 – 7 marca:
  • na kierunku „biologia” prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersyetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • 10 – 11 marca:
  • na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
  • na kierunku „filologia” prowadzonym w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie;
  • na kierunku „informatyka” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie;
  • na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej;
 • 12 – 13 marca:
  • na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.