Konferencja INQAAHE w Królestwie Bahrajnu.

Wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, będzie reprezentował PKA w czasie tegorocznej konferencji INQAAHE „Between Collaboration & Competition: The Promises & Challenges for Quality Assurance in Higher Education”.

[blockquote author=”INQAAHE” link=”http://www.qqa.gov.bh/En/Mediacenter/INQAAHE2017Conference/Pages/ForumMessage.aspx” link_title=”Conference Message” target=””]Konferencja INQAAHE umożliwi wymianę wiedzy na temat szkolnictwa wyższego w skali regionalnej i globalnej i wzajemną wymianę doświadczeń, a także umożliwi wzmacnianie współpracy pomiędzy agencjami akredytacyjnymi, uczelniami oraz pracodawcami.
Wśród zagadnień poruszanych w trakcie konferencji znajdą się między innymi te dotyczące sposobów, w jakie agencje akredytacyjne mogą wpływać na umiędzynarodowienie edukacji oraz wspierać studentów i uczelnie. Poruszone zostaną także kwestie związane z globalizacją zapewniania jakości oraz formalnych uregulowań związanych z zapewnianiem jakości.[/blockquote]

[divider height=”30″ line=”1″]

Szczegółowy program konferencji zaplanowanej na 27 lutego – 2 marca 2017 r. dostępny jest tutaj.