Wizytacje PKA na przełomie lutego i marca 2017 r. (aktualizacja).

Na przełomie lutego i marca 2017 r. zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą dwie oceny programowe:

 • 27 – 28 lutego:
  • na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii Pomorskiej w Słupsku;
 • 28 lutego – 1 marca:
  • na kierunku „instrumentalistyka” prowadzonym na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku;
 • 2 – 3 marca:
  • na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 • 3 – 4 marca:
  • na kierunku „politologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie;
 • 4 – 5 marca:
  • na kierunku „matematyka” prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Przypominamy, że rezultaty wizytacji w postaci uchwał Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej publikowane są po zakończeniu postępowania oceniającego w bazie ocen PKA. Uchwałom towarzyszą również raporty zespołów oceniających w formacie .pdf.