„Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych”.

Sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dr hab. Maria Próchnicka, oraz Wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, wezmą udział w konferencji naukowej „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych” organizowanej w Poznaniu w dniach 23 – 24 lutego br.

[blockquote author=”MNiSW” link=”http://www.nauka.gov.pl/konferencja-nkn-doskonalosc-naukowa-jak-rownac-do-najlepszych/” link_title=”” target=””]To piąta z dziewięciu konferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki we wrześniu 2017 roku, na którym zostanie przedstawiona i poddana debacie koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego w Polsce.

Podczas konferencji omówione zostaną doświadczenia międzynarodowe odnoszące się do tworzenia systemów wspierania doskonałości naukowej. Przedyskutowane będą problemy związane z podnoszeniem kompetencji badawczych kadry naukowej, środowiskową infrastrukturą badawczą, otwartym dostępem do publikacji i wyników badań naukowych oraz oceną aktywności naukowej pracowników w kontekście oceny parametrycznej. Nie zabraknie wrażliwych tematów związanych z ewaluacją jednostek naukowych oraz finansowaniem działalności naukowo-badawczej.[/blockquote]