Wizytacje PKA między 13 a 19 marca br.

Polska Komisja Akredytacyjna planuje przeprowadzenie następujących wizytacji między 13 a 19 marca br.:

 • 13 – 14 marca:
  • na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;
 • 14 – 15 marca:
  • na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;
 • 17 – 18 marca:
  • na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego;
  • na kierunku „wychowanie fizyczne” prowadzone na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 • 18 – 19 marca:
  • na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzonym na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.