Wizytacje PKA między 3 i 9 kwietnia 2017 r. (aktualizacja).

Na początku kwietnia br. Polska Komisja Akredytacyjna planuje przeprowadzenie 10 ocen programowych w polskich uczelniach wyższych:

 • 5 – 6 kwietnia:
  • na kierunku „inżynieria i gospodarka wodna” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
 • 6 – 7 kwietnia:
  • na kierunku „chemia” prowadzonym na Wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;
 • 7 – 8 kwietnia:
  • na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach;
  • na kierunku „geodezja i kartografia” prowadzonym na Wydziale Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie;
  • na kierunkuk „historia” prowadzonym na Wydziale Historycznym Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w  Pułtusku;
  • na kierunku „informatyka” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie;
  • na kierunku lekarskim prowadzonym na Wydziale Lekarskim I Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu;
  • na kierunku „leśnictwo” prowadzonym na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
  • na kierunku „ogrodnictwo” prowadzonym na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłataja w Krakowie;
 • 8 – 9 kwietnia:
  • na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
  • na kierunku „inżynieria środowiska” prowadzonym na Wydziale Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie.