Przedstawiciele PKA wystąpią podczas konferencji NKN w Lublinie.

Podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?” organizowanej w dniach 29 – 30 marca 2017 r. w Lublinie przewidziano m. in. wystąpienia przedstawicieli Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

  • prof. dr hab. Krzysztof Diks przedstawi dylematy i wyzwania kształcenia na poziomie wyższym w Polsce,
  • dr hab. Maria Próchnicka weźmie udział w panelu dyskusyjnym na temat zewnętrznej oceny jakości kształcenia i jej roli w budowaniu kultury jakości w polskim szkolnictwie wyższym,
  • prof. dr hab. Wiesław Kamiński zaprezentuje dylematy oceny i doskonalenia jakości kształcenia doktorantów,
  • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski poprowadzi seminarium nt. zagranicznych akredytacji branżowych.

Przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej regularnie uczestniczą w konferencjach Narodowego Kongresu Nauki. Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski uczestniczył – poza spotkaniem lubelskim – także w konferencji NKN w Katowicach (styczeń 2017 r.), a dr hab. Maria Próchnicka w Poznaniu (luty 2017 r.).