Wizytacje PKA w dniach 8 – 15 czerwca 2015 r.

W dniach 8 – 15 czerwca 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna planuje następujące wizytacje:

 • 8 – 9 czerwca:
  • na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach,
  • na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym na Wydziale Turystyki i Rekreacji Almamer Szkoły Wyższej w Warszawie,
 • 8 – 10 czerwca:
  • na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (ocena instytucjonalna),
 • 9 czerwca:
  • na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie,
 • 10 – 12 czerwca:
  • na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (ocena instytucjonalna),
 • 11 – 12 czerwca:
  • na kierunku „inżynieria biomedyczna” prowadzonym na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej,
 • 11 – 13 czerwca:
  • na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ocena instytucjonalna),
  • na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińśkiej (ocena instytucjonalna),
 • 12 – 13 czerwca:
  • na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,
  • na kierunku „wychowanie fizyczne” prowadzonym na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • 13 – 14 czerwca:
  • na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Menedżerskim Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu,
 • 14 – 15 czerwca:
  • na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,
 • 15 czerwca:
  • na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.