Forum Jakości – „Profil praktyczny – pierwsze lata doświadczeń”.

Polska Komisja Akredytacyjna oraz Grupa Wyższych Szkół Bankowych mają zaszczyt zaprosić do udziału w  Forum Jakości – „Profil praktyczny – pierwsze lata doświadczeń”.

Forum Jakości w całości poświęcone będzie poświęcone problematyce kształcenia na kierunkach o profilu praktycznym. Niewątpliwie sposób definiowania i realizacji profilu praktycznego będzie kształtował się w najbliższych latach, jednak już dziś chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnej dyskusji na temat zarówno doświadczeń międzynarodowych, jak i krajowych w zakresie realizacji profilu praktycznego.

Tematyka pierwszego dnia Forum będzie obejmować uwarunkowania prawne, kryteria oceny profilu praktycznego oraz doświadczenia międzynarodowe w zakresie kształcenia dualnego i akredytacji. Natomiast w kolejnym dniu Forum przedstawione zostaną pierwsze doświadczenia krajowe w organizacji i realizacji kształcenia na kierunkach o profilu praktycznym, w ramach którego uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w tematycznych prelekcjach plenarnych, poświęconych istotnym zagadnieniom dla tego rodzaju kształcenia. Ważnym elementem każdego z nich będzie dyskusja prelegentów z uczestnikami, co pozwoli na zgłębienie szczególnie interesujących zagadnień.

Konferencja Forum Jakości odbędzie się w dniach 9 – 10.06.2015 r. w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Szczegółowy program konferencji, wszelkie informacje praktyczne oraz formularz rejestracyjny udostępnione zostały na dedykowanej  stronie internetowej www.forumjakosci.edu.pl.