Kolejne spotkanie ekspertów ds. jakości PKA.

Kolejne w serii cyklicznych spotkań ekspertów ds. jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej zaplanowane zostało na 20 maja 2015 r. Tym razem tematem dyskusji będą cząstkowe kryteria oceny wewnętrznych systemów zapewniania jakości w ocenie programowej i instytucjonalnej, a bezpośrednim powodem jej zorganizowania jest przyjęcie przez Komisję w dniu 23 lutego br. znowelizowanego Statutu zawierającego nowe kryteria dokonywania ocen, a także opracowanie nowych wzorów raportów z wizytacji, odzwierciedlających przywołane powyżej zmiany.

Celem, dla którego organizowane są spotkania ekspertów ds. jakości PKA jest chęć wypracowania spójnego podejścia do każdego z podlegających ocenie elementów systemu zapewniania jakości, zapewnienia przestrzeni dla nieskrępowanej dyskusji i doskonalenia warsztatu, a także wymiany spostrzeżeń na temat zaobserwowanych w uczelniach dobrych praktyk.