Warsztaty i Zgromadzenie Ogólne CEENQA,

Przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej wezmą udział w warsztatach i zgromadzeniu ogólnym Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education (CEENQA) zaplanowanych w dniach 22 – 23 maja 2015 r. w Lublanie.

Warsztaty przewidziane w pierwszym dniu spotkania poświęcone będą kwestii wpływu zewnętrznego zapewniania jakości i akredytacji na szkolnictwo wyższe z uwzględnieniem oczekiwań różnych jego interesariuszy.

CEENQA jest pozarządową organizacja non–profit, która stanowi platformę współpracy organizacji członkowskich w obszarze ukierunkowaną na rozwój i harmonizację ich działań oceny i doskonalenia jakości szkolnictwa wyższego w Europie Środkowej i Wschodniej w celu wspierania tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Od maja ubiegłego roku funkcję skarbnika CEENQA pełni Izabela Kwiatkowska-Sujka.