Siódme międzynarodowe sympozjum dotyczące rankingów i zapewniania jakości w Brukseli.

Siódme międzynarodowe sympozjum dotyczące uczelnianych rankingów i zapewniania jakości (7th Annual International Symposium on University Rankings and Quality Assurance 2015) zaplanowane 20 maja 2015 r . Brukseli ma na celu identyfikację przeszkód, które utrudniają stworzenie wieloaspektowego, ale równocześnie przyjaznego użytkownikowi systemu rankingowania uczelni wyższych. Motywem przewodnim spotkania będą z pewnością zagadnienia związane ze wskaźnikami oraz gromadzeniem danych, ale formuła sympozjum zapewnia takze przestrzeń dla otwartej dyskusji oraz prezentacji dobrych praktyk.

Rankingi uczelni stają się jednym z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych przez studentów i nauczycieli akademickich na całym świecie. Uniwersytety wykorzystują je do oceny własnej działalności, a studenci za ich pomocą wybierają uczelnie. Koncepcja, która powstała jako produkt skierowany do absolwentów szkół średnich stała się  równocześnie manifestacją i czynnikiem napędzającycm globalną konkurencję (…) – podkreślają organizatorzy.

W programie sympozjum przewidziano m. in. wystąpienia przedstawicieli Komisji Europejskiej, U-Multirank oraz European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).