Wizytacje PKA w pierwszym tygodniu czerwca 2015 r.

W pierwszych dniach czerwca Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi wizytacje w następujących uczelniach wyższych:

 • 1 – 2 czerwca:
  • na kierunku „amerykanistyka” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego,
  • na kierunku „filologia angielska” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego,
  • na kierunku „filologia germańska” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego,
  • na kierunku „geografia” prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku,
  • na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym w Instytucie Matematyczno-Przyrodniczym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie,
  • na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
  • na kierunku „skandynawistyka” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego,
 • 2 – 3 czerwca:
  • na kierunku „rybactwo” prowadzonym na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • 6 – 7 czerwca:
  • na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.