Wizytacje PKA w ostatnim tygodniu maja 2015 r.

W ostatnich dniach maja 2015 r. zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonają ocen w następujących uczelniach wyższych:

 • 29 – 30 maja:
  • na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie,
  • na kierunku „filologia polska” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego,
  • na kierunku „filologia klasyczna” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego,
  • na kierunku „filologia romańska” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego,
  • na kierunku „sport” prowadzonym na Wydziale Nauk o Sporcie Akademii Wychwoania Fizycznego we Wrocławiu,
 • 30 – 31 maja:
  • na kierunku „inżynieria środowiska” prowadzonym na Wydziale Inżynierii i Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie,
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Bielskiej Wyższej Szkole w Bielsku-Białej,
 • 31 maja – 1 czerwca:
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.
Pełna informacja o kierunkach, jednostkach i uczelniach wyznaczonych do oceny w bieżącym roku akademickim znajduje się w naszej bazie wyznaczeń, natomiast informacje o dokonanych ocenach, wraz z raportami zespołów oceniających oraz uchwałami Prezydium PKA, dostępne są w bazie ocen.