Wizytacje PKA w dniach 17 – 24 maja 2015 r.

W dniach 17 – 24 maja 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

 • 17 – 18 maja:
  • na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzonym na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,
  • na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • 18 – 19 maja:
  • na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
  • na kierunku „wiedza o teatrze” prowadzonym na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie,
 • 18 – 20 maja:
  • na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (ocena instytucjonalna),
 • 19 – 20 maja:
  • na kierunku „prawo kanoniczne” prowadzonym na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie,
 • 21 – 22 maja:
  • na kierunku „inżynieria biomedyczna” prowadzonym na Wydziale Informatyki i Nauk o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
  • na kierunku „oceanotechnika” prowadzonym na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
 • 20 – 22 maja:
  • na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (ocena instytucjonalna),
 • 22 – 23 maja:
  • na kierunku „budownictwo” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
  • na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie,
  • na kierunku „inżynieria środowiska” prowadzonym na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
  • na kierunku „pielęgniarstwo” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku,
 • 22 – 24 maja:
  • na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Informatyki Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej,
  • na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (ocena instytucjonalna).